ผลงานของเรา

รหัส : REF-005

ชื่อโครงการ : New factory Thailand tobacco monopoly. (โรงงานยาสูบแห่งใหม่ จ.พระนครศรีอยุธยา)
สินค้าที่ใช้ : สาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.30x0.30 ความยาว 15-18 เมตร,เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.35x0.35 ความยาว 15-18 ม. เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.40x0.40 ความยาว 15-18 เมตร และเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน0.45x0.45 ความยาว 15-18 เมตร จาก PCI